Oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem i akceptuję jego warunki.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, w celach związanych z rejestracją „karty klienta Pod Telegrafem” oraz w celach marketingowych, zgodnie z art. 13 Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Europy /UE/ 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy/ 95/46/WE /ogólne rozporządzenie o ochronie danych/ z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016).

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych określonych w art. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2017r., poz. 1219)

Wyrażam zgodę na używanie przez "Pod Telegrafem S.A." z siedzibą w Kielcach telekomunikacyjnych urządzeń końcowych, których jestem użytkownikiem, dla celów marketingu bezpośredniego zgodnie z art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004r. Prawo Telekomunikacyjne (Dz. U. z 2017r., poz.1907).